Етикет: Сключеният на тези острови брак няма да има правна сила