Помощ при пътуване

Туристическа агенция Виктори ЕООД
Slider

от Туристическа агенция Виктори ЕООД

Застрахователна компания България Иншурънс

Застраховките при пътуване имат за цел да предоставят застрахователна защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покриват разходите необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина или на територията на България. Те също така покриват и рискове за изгубен багаж, спасителни разноски, причиняване на вреди на трети страни, отмяна на пътуването и др. Застраховките могат да бъдат индивидуални и групови и дават възможност за избор на застрахователна сума и срок на застрахователното покритие според потребностите. Застрахованите в груповата, могат да бъдат членовете на едно семейство или служителите на дадена фирма.

Покрити рискове   

 • Медицински разходи, вследствие на злополука или внезапно заболяване
 • Репатриране вследствие на злополука или внезапно заболяване
 • Спешна дентална помощ    

Допълнително избираеми рискове

 • Смърт вследствие на злополука
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука
 • Спасителни разноски
 • Дневни пари за болничен престой
 • Кражба на личен багаж
 • Загуба на личен багаж
 • Забавено доставяне на личен багаж
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Правна помощ   

Предимства    

 • Без ограничение във възрастта и без самоучастие
 • Международно съдействие с осигурен медицински асистанс 24 часа, 7 дни в седмицата   
 • Комбинация от покрити рискове според индивидуалните нужди
 • Покрития на рискове при упражняване на екстремни спортове
 • Висок лимит на покритие за спасителни разноски

Общи условия Изтегляне

Заяви „Помощ при пътуване в чужбина“victorytravel.eu