Помощ при пътуване

Помощ при пътуване
Туристическа агенция Виктори ЕООД
Помощ при пътуване

от Туристическа агенция Виктори ЕООД

Застрахователна компания България Иншурънс

Застраховките при пътуване имат за цел да предоставят застрахователна защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покриват разходите необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина или на територията на България. Те също така покриват и рискове за изгубен багаж, спасителни разноски, причиняване на вреди на трети страни, отмяна на пътуването и др. Застраховките могат да бъдат индивидуални и групови и дават възможност за избор на застрахователна сума и срок на застрахователното покритие според потребностите. Застрахованите в груповата, могат да бъдат членовете на едно семейство или служителите на дадена фирма.

Покрити рискове   

 • Медицински разходи, вследствие на злополука или внезапно заболяване
 • Репатриране вследствие на злополука или внезапно заболяване
 • Спешна дентална помощ    

Допълнително избираеми рискове

 • Смърт вследствие на злополука
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука
 • Спасителни разноски
 • Дневни пари за болничен престой
 • Кражба на личен багаж
 • Загуба на личен багаж
 • Забавено доставяне на личен багаж
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Правна помощ   

Предимства    

 • Без ограничение във възрастта и без самоучастие
 • Международно съдействие с осигурен медицински асистанс 24 часа, 7 дни в седмицата   
 • Комбинация от покрити рискове според индивидуалните нужди
 • Покрития на рискове при упражняване на екстремни спортове
 • Висок лимит на покритие за спасителни разноски

Общи условия Изтегляне

Заяви „Помощ при пътуване в чужбина“victorytravel.eu