Отговорност на Туроператора

Отговорност на Туроператора
Туристическа агенция Виктори ЕООД
Отговорност на Туроператора

от Туристическа агенция Виктори ЕООД

Съгласно изискванията по чл. 42 от ЗТ, Туристическа агенция Виктори ЕООД има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” с полица № 03700100003034/ 22.12.2021 на Застрахователна компания “ЗД Евроинс” АД, адрес за контакти със застрахователя: гр. София, 1612, ул. “Софийски герой“ № 3, вх. Б, ет. 1, офис 21, e-mail: sofia24@euroins.bg.