Отговорност на Туроператора

Туристическа агенция Виктори ЕООД
Slider

от Туристическа агенция Виктори ЕООД

Съгласно изискванията по чл. 42 от ЗТ, Туристическа агенция Виктори ЕООД има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” с полица № 03700100003034/ 22.12.2021 на Застрахователна компания “ЗД Евроинс” АД, адрес за контакти със застрахователя: гр. София, 1612, ул. “Софийски герой“ № 3, вх. Б, ет. 1, офис 21, e-mail: sofia24@euroins.bg.